Zarejestruj się | Zaloguj się | Pomoc | Kontakt        PL | EN | CZ
Strona Główna > Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu AleBilet jest AleBilet - Bartłomiej Kołakowski z siedzibą 00-730 Warszawa, ul. Huculska 6, NIP: 952-192-86-08, REGON: 141943034.


Polityka Ochrony Prywatności w AleBilet obowiązująca do 24 maja 2018


1.   W AleBilet przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności  zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.   Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

3.   Przetwarzamy powierzone dane wyłącznie w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez serwis AleBilet. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług serwisu AleBilet.

4.   Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania wchodząc na Moje Dane na stronie www.alebilet.pl/ssl/mojekonto/mojedane. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

·         Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

·         Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

·         rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5.   Każdy Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia sowich danych osobowych z bazy danych AleBilet. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres bok@alebilet.pl z żądaniem usunięcia danych. Usunięcie wszystkich danych może nastąpić po upływie 30 dni od zakończenia wyświetlania ostatniego ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika lub od ostatniego dokonanego zakupu biletów.

6.   W AleBilet wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7.   W AleBilet stosujemy pliki "cookies" jedynie w celu utrzymywania sesji HTTP i uwierzytelniania po włączeniu opcji „Zapamiętaj na tym komputerze”. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z serwisu AleBilet, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Instant SSL Certificate Secure Site

Zaloguj się:

Niepoprawny e-mail lub hasło.
Podaj e-mail:

Podaj hasło:Zapomniałeś hasło?

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się »
--%>