Přihlášením se rozumí přijetí předpisů AleBiletu v aktuálním znění.