Załącznik 1. Polityka prywatności

Spis treści

1. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu AleBilet, czyli również Twoich danych osobowych jest ALEBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-645), przy ul. Ludwika Waryńskiego 3a, NIP: 5213873186, REGON: 384082776, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000798654, telefon kontaktowy: 222906713, adres email: alebilet@alebilet.pl (określana dalej jako "my" lub "AleBilet").

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”).

Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez serwis AleBilet. Podanie danych osobowych jest nam niezbędne do aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, a po jej wycofaniu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz niezbędnych do wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Rejestracja w AleBilet

Rejestracja w AleBilet wymaga podania informacji identyfikujących takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu się w AleBilet możesz uzupełnić swoje dane np. o adresy lub numer rachunku bankowego.

W przypadku rejestracji w AleBilet za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty takie jak np. Facebook i Google, AleBilet pozyskuje dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. W niektórych przypadkach może być również wykorzystany link do profilu Użytkownika oraz jego zdjęcie udostępnione za pomocą podmiotu świadczącego zewnętrzną usługę uwierzytelniania.

Zawieranie transakcje kupna i sprzedaży biletów za pośrednictwem AleBilet

W ramach platformy AleBilet przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług pośrednictwa w zakupie i sprzedaży biletów. Do przetwarzanych danych należą imię, nazwisko, e-mail numer telefonu, dane adresowe, jeżeli są wymagane na potrzeby dostawy. Jeżeli sprzedajesz bilety za naszym pośrednictwem dodatkowo przetwarzamy Twój numer rachunku bankowego lub dane innej metody zapłaty za bilety (np. konto PayPal) oraz dane związane z ofertami sprzedaży biletów. Jeżeli kupujesz bilety za naszym pośrednictwem przetwarzamy informacje o Twoich płatnościach oraz historię zamówień.

W przypadku, gdy wymaga tego realizacja usługi Twoje dane mogą być udostępnione:

Obsługa Użytkownika

Zebrane dane osobowe mogą być używane przez pracowników AleBilet na potrzeby procesów obsługi Użytkownika. W tych procesach wykorzystywane są dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje, które przekazujesz nam korzystając z usług AleBilet, czyli podczas wystawiania biletów na sprzedaż oraz w trakcie składania zamówień.

Marketing bezpośredni

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od AleBilet będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak e-mail i historia otwieralności e-maili w celach marketingowych. Treść wysyłanych informacji handlowych może być dostosowana do Twoich preferencji na podstawie wcześniej przeglądanych imprez lub złożonych zamówień. Zawsze można wypisać się z naszej listy klikając w link rezygnacyjny znajdujący się w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami pod adresem alebilet@alebilet.pl. Zapisując adres e-mail do naszej listy oświadczasz, że jesteś jego właścicielem.

3. Pliki cookies oraz adresy IP

W AleBilet stosujemy pliki cookies między innymi w celach:

Używamy również zewnętrznych plików cookies umieszczanych przez zewnętrzne podmioty, których komponenty zostały przez nas wywołane. Do tych najważniejszych, których technologie wykorzystywane są przez nas najczęściej należą:

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W AleBilet wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Ochrona danych osobowych

W AleBilet przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Stosowanym przez nas na wszystkich stronach serwisu protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

Przetwarzamy powierzone dane w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez serwis AleBilet. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług serwisu AleBilet.

5. Prawa przysługujące Użytkownikom

Masz prawo dostępu do powierzonych nam Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt z nami pod adresem alebilet@alebilet.pl. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione. Możemy jednak odmówić żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli do dalszego ich przetwarzania obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie, oraz do wycofania takiej zgody. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego należy wykonać instrukcje zawarte w stopce każdej takiej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem alebilet@alebilet.pl.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).